Ranking for Mathematics

1163 số sinh viên

Chú ý:
1) Bài Thi TOÁN TIẾNG ANH 100%
1) Bài Thi đang được mở tự do cho tất cả mọi người truy cập vào website.
2) Sau khi hoàn thành bài thi, phải hết 10 phút làm bài thì kết quả mới được chấm. Vì vậy, nếu các bạn làm xong trước 10 phút, vui lòng đợi và refresh (làm mới / F5) lại trang web để hiển thị kết quả bài thi.
3) Bạn cần lựa chọn lưu điểm xếp hạng mới được tính kết quả dành cho xếp hạng.

With this test, you will have 24 questions with 10 minutes to complete the test.
Time: July 21, 2022 ~ August 1, 2022
Prize for Winner:

– ♥♥♥ Top 1: 5000 LTN coins
– ♥♥ Top 2 – 10: 2000 LTN coins
– ♥ Top 11 ~ 100: 100 LTN Coin

Warning: Only members over 60% will be ranked!
See more about What is LTN coins?

Each question will ask you to select an answer from among four choices.

For all questions:
• Read each question carefully and choose the best answer.
• You may use scratch paper to solve the problems.
• The Mathematics Reference Sheet is provided in the back of the test booklet. You may refer to this page any time during the test.
• You may not use a calculator on this test.
• Be sure to answer ALL the questions.

Remember only one of the answers provided is the correct response.

Good Luck…!!

Miễn phí