Toán lớp 6 nâng cao

Toán lớp 6 nâng cao nổi bật nhất

  1. Đề thi học sinh giỏi toán lớp 6
  2. Chương trình toán lớp 6 nâng cao
  3. Đề thi nâng cao toán lớp 6
  4. Đề thi cuối kỳ toán lớp 6
Để nhận hỗ trợ trực tuyến và download tài liệu / in tài liệu học tài nhà, phụ huynh vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

Danh sách bài viết

hình học 6 – ôn tập chương góc

II. BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG GÓC (ĐỢT 1) Bài 1. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, vẽ hai tia Ay, Az sao cho = 50°, = 30° ...
Xem Chi Tiết

Bài tập chương 3 toán 6 (Tiết 2)

Tiết 2 về dạng toán đố trong chương trình toán lớp 6. Để xem thiết 1, các em xem tại "Bài tập chương 3 toán 6 (Tiết 1)" . Xem ...
Xem Chi Tiết

Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 1)

Trong các bài trước, chúng ta đã học 7 trong 8 dạng toán về phân số trong chương trình lớp 6 và ôn tập toán lớp 6 nâng cao. Hôm ...
Xem Chi Tiết

Cách tìm GTLN-GTNN toán 6

Hướng dẫn Cách tìm GTLN-GTNN toán 6 nâng cao. Trong các bài trước, chúng ta đã học 6 trong 8 dạng toán về phân số trong chương trình lớp 6 ...
Xem Chi Tiết

Các bài toán tìm x lớp 6 nâng cao

Hướng dẫn cách giải các bài toán tìm x lớp 6 nâng cao. Trong bài trước, chúng ta đã học về cách giải các dạng toán chứng minh lớp 6 ...
Xem Chi Tiết

Cách giải toán chứng minh lớp 6 nâng cao – Tiết 2

Hướng dẫn cách giải toán chứng minh lớp 6 - Tiết 2. Trong tiết 1 về dạng toán chứng minh lớp 6, chúng ta đang dừng lại ở hướng dẫn ...
Xem Chi Tiết

Dạng toán chứng minh lớp 6

Dạng toán chứng minh luôn là dạng toán khó trong chương trình toán học. Toán chứng minh thường xuất hiện dưới dạng các bài để lựa chọn học sinh giỏi, ...
Xem Chi Tiết

Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao

Chào các bạn và các em. Tiếp theo trong chương trình ôn tập và bồi dưỡng toán lớp 6, chúng ta sẽ tìm hiểu và giải các dạng toán so ...
Xem Chi Tiết

Tìm x để biểu thức nguyên

Chuyên đề học và áp dụng giải các dạng bài tập phân số lớp 6 nâng cao và ôn tập chương 3 toán lớp 6 phân số. Tiếp theo chương ...
Xem Chi Tiết

Thực hiện phép tính phân số lớp 6 nâng cao

Chuyên đề học và áp dụng giải các dạng bài tập phân số lớp 6 nâng cao và ôn tập chương 3 toán lớp 6 phân số. Trong bài trước, ...
Xem Chi Tiết

Các dạng bài tập phân số lớp 6 nâng cao

Chuyên đề học và áp dụng giải các dạng bài tập phân số lớp 6 nâng cao. Chương trình phân số lớp 6 là chương trình nối tiếp của phân ...
Xem Chi Tiết

Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4

Chào các bạn và các em đã tham khảo chương trình hướng dẫn tự học trên website Luyện Thi Nhanh phần ôn tập chương 2 số nguyên. Tiếp theo chuỗi ...
Xem Chi Tiết

Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 3

Chào các bạn và các em đã tham khảo chương trình hướng dẫn tự học trên website Luyện Thi Nhanh. Tiếp theo chuỗi các bài học về bài tập số ...
Xem Chi Tiết

Bài tập số nguyên lớp 6 nâng cao tiết 2

Chào các bạn và các em đã tham khảo chương trình hướng dẫn tự học trên website Luyện Thi Nhanh. Trong buổi học hôm nay, các em sẽ tiếp tục ...
Xem Chi Tiết

Bài tập số nguyên lớp 6 nâng cao tiết 1

Chào phụ huynh và các em tiếp tục tham khảo chương trình nâng cao toán lớp 6. Tiếp theo phần số tự nhiên ở chương 1 toán lớp 6, Ở ...
Xem Chi Tiết