99. ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ

Một người tàn tật lên thiên đường tìm Thượng đế, anh ta than phiền Thượng đế không cho anh ta tứ chi khỏe mạnh. Thượng đế liền giới thiệu cho người tàn tật một người bạn mới chết chưa lâu, vừa mới nhập vào thiên đường. Người này nói với người tàn tật:

— Hãy biết quý trọng, ít nhất nhà ngươi còn sống.

Một viên quan bất mãn đến thiên đường tìm Thượng đế, trách Thượng đế không cho ông ta nhiều bổng lộc, Thượng đế liền giới thiệu anh ta với người tàn tật, người tàn tật bảo ông ta:

— Hãy biết quý trọng, ít nhất anh vẫn còn khỏe mạnh.

Một chàng thanh niên đến thiên đường tìm Thượng đế trách ngài không làm cho mọi người coi trọng mình, Thượng đế liền giới thiệu anh ta với viên quan bất mãn kia, viên quan nói với anh thanh niên:

— Hãy biết quý trọng, ít nhất anh còn trẻ.

Nói chuyện với Thượng đế, thực ra lại nghe thấy âm thanh của chính mình.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời