Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023

Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023 – Gần 1000 em học sinh đã tham gia bài thi Toán chuyên vào sáng ngày 12/06/2023 tại Hà Nội. Buổi thi đã kết thúc tốt đẹp sau 150 phút làm bài, đề thi năm nay gồm 5 câu hỏi. Dự kiến, điểm thi sẽ có trong đầu tháng 07 năm 2023.

Tóm tắt nội dung đề thi toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023.
Ngày thi: 12/06/2023
Môn Thi: Toán vào lớp 10
Thời gian: 150 phút
Số câu: 5 câu

I. Đề Thi Chi Tiết

Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023

II. Hướng dẫn – Đáp án – Lời giải

Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023

Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023

Đáp án đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Hà Nội 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời