Trường Trần Đại Nghĩa

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa – TP.HCM.
Hướng dẫn cách giải và tư duy từng dạng bài, ôn thi học sinh giỏi toán lớp 5 và luyện thi vào lớp 6.
Chương trình toán nâng cao lớp 5
Thích hợp với các em có học lực Khá – Giỏi – Xuất Sắc.

Đáp án đề thi Trắc Nghiệm vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2018 – 2019. Kể từ năm 2015, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM đã chuyển đổi phương pháp tuyển sinh vào lớp 6 bằng hình thức xét tuyển kết hợp kỳ thi khảo sát vào lớp 6. Đề thi khảo sát vào lớp 6 bao gồm 2 phần …

Đáp án đề thi Trắc Nghiệm vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2016 – 2017. Kể từ năm 2015, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM đã chuyển đổi phương pháp tuyển sinh vào lớp 6 bằng hình thức xét tuyển kết hợp kỳ thi khảo sát vào lớp 6. Đề thi khảo sát vào lớp 6 bao gồm 2 phần …

Đáp án đề thi khảo sát tự luận vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2015 – 2016. Kể từ năm 2015, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM đã chuyển đổi phương pháp tuyển sinh vào lớp 6 bằng hình thức xét tuyển kết hợp kỳ thi khảo sát vào lớp 6. Đề thi khảo sát …

Đáp án đề thi khảo sát trắc nghiệm vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2015 – 2016. Kể từ năm 2015, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM đã chuyển đổi phương pháp tuyển sinh vào lớp 6 bằng hình thức xét tuyển kết hợp kỳ thi khảo sát vào lớp 6. Đề thi khảo sát …

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM năm học 2014 – 2015. Nằm trong bộ tài liệu luyện thi lên lớp 6 và ôn thi học sinh giỏi, bộ hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa sẽ giúp các em giải chi tiết các dạng toán trong đề thi …

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa TP.HCM năm học 2013 – 2014. Nằm trong bộ tài liệu luyện thi lên lớp 6 và ôn thi học sinh giỏi, bộ hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa sẽ giúp các em giải chi tiết các dạng toán trong đề thi …