Tìm 2 hay nhiều số

Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu là bài toán mà các em đã được làm quen từ chương trình họp lớp 3. Trong bài viết này, Luyện Thi Nhanh gửi tới các em cách làm dạng toán này với các dạng bài tập nâng cao hơn. Sau khi học xong bài này, các em sẽ …