Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2023

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2023 – 08h sáng ngày 11/06/2023, Hà Nội đã tổ chức môn thi Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024; Buổi thi đã kết thúc tốt đẹp sau 120 phút làm bài, đề thi năm nay gồm 5 câu hỏi. Mời các bạn và các em xem đáp án đề thi toán vào lớp 10 Hà Nội năm nay có gì.

Tóm tắt nội dung đề thi toán vào lớp 10 Hà Nội 2023.
Ngày thi: 11/06/2023
Môn Thi: Toán vào lớp 10
Thời gian: 120 phút
Số câu: 5 câu

I. Đề Thi Chi Tiết

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2023

II. ĐÁP ÁN đề thi toán vào lớp 10 tại Hà Nội 2023

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2023

Bài 4: Hình học

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2023
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2023

Nguồn: https://vnexpress.net/dap-an-de-thi-toan-lop-10-cong-lap-o-ha-noi-4616135.html

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời