Logo trường Lương Thế Vinh Hà nội
  • Trọn bộ Hướng dẫn giải chi tiết đề thi môn Toán vào lớp 6 Lương Thế Vinh Hà Nội
  • Năm học: Từ 2005 Đến 2020
  • Thời gian:18/04/2021 - 30/04/2021
200.000 đ300.000 đ
Logo trường chuyên Amsterdam Hà nội
  • Trọn bộ Hướng dẫn giải chi tiết đề thi môn Toán vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội
  • Năm học: Từ 2005 Đến 2020
  • Thời gian:18/04/2021 - 30/04/2021
300.000 đ350.000 đ

Tìm x để biểu thức nguyên

Chuyên đề học và áp dụng giải các dạng bài tập phân số lớp 6 nâng caoôn tập chương 3 toán lớp 6 phân số. Tiếp theo chương trình về phân số lớp 6, hôm nay, chúng ta sẽ sang dạng 3 đó là dạng toán Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao. Trong cả 8 dạng toán mà Luyện Thi Nhanh hướng dẫn cách giải, đều là các dạng cực kỳ hay vào và các bài hướng dẫn này, giáo viên có thể sử dụng trong các bài thi cho các em học sinh của mình nhé.

Nội dung 8 dạng toán hay gặp trong “bài tập phân số lớp 6 nâng cao” và ôn tập chương 3 toán lớp 6:

Trong giới hạn trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần:
3. Tìm X để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao

Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao
Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao
Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao
Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao
Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao
Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao
Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao
Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao
Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao
Tìm x để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao

Trả lời

Có tất cả 1 bình Luận