Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 1)

Trong các bài trước, chúng ta đã học 7 trong 8 dạng toán về phân số trong chương trình lớp 6ôn tập toán lớp 6 nâng cao. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang dạng thứ 8, cũng là dạng toán cuối cùng trong chương trình phân số, và cũng là dạng cuối cùng trong chương trình đại số lớp 6 đó là dạng bài tập toán đố lớp 6. Dạng toán đố thuộc bài tập chương 3 toán lớp 6 này là dạng toán luôn luôn có trong các đề thi bất kể là thi học kỳ hay các đề thi nâng cao lớp 6. Toán đố rất đa dạng, có các kiến thức về phân số, về tỷ số phần trăm, về bài toán tính tuổi … nói chung là các em sẽ cần tư duy logic với các dạng bài toán này nhé.

Tiết 1 về Bài tập Toán đố chương 3 toán lớp 6

Bài 1.Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn.Vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ
đầy bể,vòi thứ hai chảy trong 8 giờ đầy bể.Vòi thứ ba tháo 5 giờ thì bể cạn.
Cho bể đang cạn,nếu mở cả 3 vòi sau 1 giờ thì chảy được vào bao nhiêu phần bể?

Bài 2.Một lớp học có 50 học sinh.Số học sinh⁡ giỏi chiếm 2/5 số học sinh⁡ cả lớp.
số học sinh khá chiếm 5/6 số học sinh⁡ còn lại. Số học sinh⁡ còn lại là  số học sinh
xếp loại trung bình.Tính số học sinh⁡ trung bình của lớp?

Bài 3.Các phường 1,2,3 có 24000 dân.Tính số dân của mỗi phường,biết rằng 2/3 số
dân ở phường 1 bằng 50% số dân ở phường 2 và bằng 0,4 số dân ở phường 3.

Bài 4.Tổng số đo chiều dài của ba tấm vải là 224m.Nếu cắt 3/7 tấm vải thứ nhất,
1/5 tấm vải thứ hai và 2/5 tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải dài bằng nhau.
Tính chiều dài của mỗi tấm vải?

Bài 5.Một số đoạn dây có cùng độ dài 2/3 m .Với một cái kéo cắt dây,bạn làm
thế nào để có một đoạn dây dài 1/2 m?

Bài 6.Trong giờ ra chơi,lớp 6A có số học sinh⁡ trong lớp bằng 5 lần số học sinh
ngoài lớp.Sau đó 2 học sinh⁡vào trong lớp ,lúc này số học sinh ở trong lớp gấp 7
lần số học sinh ở ngoài lớp.Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh? Biết rằng buổi học
hôm ấy lớp học không có học sinh⁡ nào vắng mặt.

Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 1)
Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 1)
Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 1)
Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 1)
Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 1)
Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 1)
4.8/5 - (17 bình chọn)

Trả lời