Bài tập chương 3 toán 6 (Tiết 2)

Tiết 2 về dạng toán đố trong chương trình toán lớp 6. Để xem thiết 1, các em xem tại “Bài tập chương 3 toán 6 (Tiết 1)” . Xem nhanh 8 dạng toán về phân số trong chương trình lớp 6ôn tập toán lớp 6 nâng cao. Đây là là dạng toán cuối cùng trong chương trình phân số, và cũng là dạng cuối cùng trong chương trình đại số lớp 6 đó là dạng bài tập toán đố lớp 6. Dạng toán đố thuộc bài tập chương 3 toán lớp 6 này là dạng toán luôn luôn có trong các đề thi bất kể là thi học kỳ hay các đề thi nâng cao lớp 6. Toán đố rất đa dạng, có các kiến thức về phân số, về tỷ số phần trăm, về bài toán tính tuổi … nói chung là các em sẽ cần tư duy logic với các dạng bài toán này nhé.

Tiết 2 về Bài tập Toán đố chương 3 toán lớp 6

Bài 7. Bốn bạn Hạnh,Trí,Bảo,Chi chung nhau mua một quả bóng đã. Hạnh
góp 1/5 tổng số tiền.Trí góp 1/5 số tiền mà các bạn đã góp.Bảo góp 1/7 số tiền mà các
bạn đã góp.Chi góp 30.500 đồng.Tính giá tiền quả bóng.

Bài 8.Tài có hơn Ngân 40.000 đồng.Tài mua vở hết 25.000 đồng,Ngân mua
bút và thước kẻ hết 15.000 đồng,thì số tiền còn lại của Ngân bằng 1/7 số tiền còn
lại của Tài.Hỏi lúc đầu mỗi người có bao nhiêu tiền?

Bài 9.Tìm ba số có tổng bằng 420,biết rằng 6/7 số thứ nhất bằng 9/11 số thứ hai và
bằng 2/3 số thứ 3.

Bài 10. Tỉ số học sinh ⁡hai lớp 6A và 6B là 2/3.Nếu tăng số học sinh lớp 6A thêm 8 học
sinh ⁡và lớp 6B thêm 4 học sinh ⁡thì tỉ số học sinh lớp 6A và lớp 6B là 3/4.Hỏi mỗi lớp
có bao nhiêu học sinh?

Bài 11.Một trường tổ chức trồng cây:lớp thứ nhất trồng được 18 cây và thêm 1/11
số cây còn lại. Lớp thứ hai trồng được 36 cây là thêm 1/11 số cây còn lại.Tiếp
tục lớp thứ ba trồng được 54 cây và thêm 1/11 số cây còn lại…Cứ như vậy tiếp
tục đến lớp cuối cùng trồng hết số cây và số cây trồng được của mỗi lớp bằng
nhau. Hỏi trường đó đẫ trồng được bao nhiêu cây?

Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 2)
Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 2)
Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 2)
Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 2)
Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 2)
Bài tập chương 3 toán lớp 6 (Tiết 2)
4.8/5 - (21 bình chọn)

Trả lời