Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4

Chào các bạn và các em đã tham khảo chương trình hướng dẫn tự học trên website Luyện Thi Nhanh phần ôn tập chương 2 số nguyên. Tiếp theo chuỗi các bài học về bài tập số nguyên toán 6 nâng caoôn tập chương 2 toán 6. Đây là phần thứ 4, sau bài này chắc chắn các em cũng đã tích lũy cho mình một lượng kha khá kiến thức để làm được tốt các phần bài tập và các bài thi về bài tập số nguyên toán 6 rồi.
Nên sau khi học phần này xong, nếu các em đã hiểu và làm tốt rồi thì có thể chuyển để học các dạng bài tiếp theo nhé. Để tăng thêm kỹ năng giải toán, các em nên giải các bài thi trực tuyến để tăng xếp hạng của mình trên Luyện Thi Nhanh hoặc các em có thể giải đề thi học sinh giỏi có hướng dẫn chi tiết để biết thêm các dạng bài độc đáo khác nhé.

Ôn tập chương 2 Toán 6

Bài 12.Tìm x ∈ Z biết:
a) | 2x – 5 | – 7= 22                  b) |x+3|+|x+5|+|x+9|=4x
c) | x – 1 | + | x – 5 | = 4           d) |x+1|+|x+2|+⋯+|x+99|=100x
Bài 13.Tìm x ∈ Z biết: (x^2- 4)(x^2- 25) là số nguyên âm.
Bài 14.Cho a,b,c,d ∈ Z thỏa mãn a+b=c+d;a^2+ b^2=c^2+ d^2;
Chứng minh rằng: a^2003+ b^2003=c^2003+ d^2003
Bài 15.
a) Tìm các số nguyên x,y biết rằng: |3x+18|+|4y-28|≤0
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
A=|2x-18|+|5y+25|+69 (với x,y ∈Z)
Bài 16.Tính:
a) 1-3+5-7+⋯+2001-2003+2005;
b) 1-2-3+4+5-6-7+8+⋯+1993-1994
c) 1^2- 2^2+ 3^2- 4^2+ …+〖99〗^2- 〖100〗^2+ 〖101〗^2;

Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 4
4.3/5 - (59 bình chọn)

Trả lời