Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao

Chào các bạn và các em. Tiếp theo trong chương trình ôn tập và bồi dưỡng toán lớp 6, chúng ta sẽ tìm hiểu và giải các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao. Dạng toán so sánh lớp 6 thuộc chương III – phân số, đây là chương cuối trong chương trình đại số lớp 6, và cũng là chương mà lượng bài tập áp dụng là khó nhất trong các chương. Để nắm chắc kiến thức chương III phân số lớp 6, các bạn và các em hãy theo dõi toàn bộ 8 dạng toán phân số lớp 6 nâng cao trên Luyện Thi Nhanh nhé.
Về cơ bản thì các bài toán so sánh thường liên quan tới phân số là chính, và cách thức thực hiện so sánh cũng không khác gì chương trình học lớp 5. Tuy nhiên, lên lớp 6 sẽ có các phân số chứa số mũ mà lớp 5 chưa được học. Khi gặp một bài toán so sánh thì có thể chọn các cách sau:
a) A > C và C > B thì A > B  (tính chất bắc cầu)
b) A > 1 và 1 > B thì A > B
c) 1 – B > 1 – A thì A > B
d) A : B < 1 thì A < B
e) A – B > 0 thì A > B
f) Phân số có tử số < mẫu số và tử và mẫu cách nhau cùng đơn vị. Phân số nào có mẫu số càng lớn thì phân số đó càng lớn.
Ví dụ: 1/2 < 2/3 < 3/4 < 4/5 < ….. < 9999/10000
g) Hai phân số có cùng tử số, phân số có mẫu số càng lớn thì phân số càng nhỏ
h) Hai phân số có cùng mẫu số, tử số càng lớn thì phân số đó càng lớn.
Trong giới hạn trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần:

4. Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao

Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao
4.6/5 - (56 bình chọn)

Trả lời