Bài tập dấu hiệu chia hết toán 6 nâng cao

Bài tập dấu hiệu chia hết toán 6 nâng cao – Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9, cho 11 toán lớp 6 – Các dạng bài toán và hướng dẫn chi tiết cách giải về tính chất chia hết, dấu hiệu chia hết – Tất cả sẽ có trong chương trình đào tạo do Luyện Thi Nhanh tổng hợp.

Đầu tiên, chúng ta sẽ nhắc lại một chút kiến thức về các dấu hiệu chia hết cho các số mà các em cần phải nhớ nhé, rất đơn giản để nhớ thôi nhé:

Dấu hiệu số chia hết cho 2

Số chẵn là các số chia hết cho 2. Hay số có tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 là các số chia hết cho 2. Ví dụ như số: 1298758486536640

Dấu hiệu số chia hết cho 3

Số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3. Ví dụ như số 123 có tổng các chữ số là 1 + 2 + 3 = 6 chia hết cho 3 nên số 123 sẽ chia hết cho 3 và kết quả 123 : 3 = 41

Dấu hiệu số chia hết cho 4

Số chia hết cho 4 là số có 2 chư số tận cùng là số chia hết cho 4. Ví dụ chúng ta có số: 10024 có 2 số cuối là 24 : 4 = 6 nên 10024 chia hết cho 4. Kết quả là 10024 : 4 = 2506

Dấu hiệu số chia hết cho 5

Số chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Phần này đơn giản nên các em tự lấy ví dụ nhé.

Dấu hiệu số chia hết cho 9

Tương tự như tính chất các số chia hết cho 3 thì các số chia hết cho 9 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9.

Dấu hiệu số chia hết cho 11

Số chia hết cho 11 là các số có tổng các chữ số hàng chẵn – tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11. Ví du 132 hoặc 231. Tổng hàng chẵn = 3; tổng hàng lẻ = 3 nên hiệu là 3 – 3 = 0 chia cho 11 dư 0. Vậy 132 và 231 chia hết cho 11.

Nội dung về “Bài tập dấu hiệu chia hết toán 6 nâng cao” từ cơ bản tới nâng cao hôm nay bao gồm các nội dung:
Phần 1. Dạng toán cơ bản về dấu hiệu chia hết toán 6
Phần 2. Dạng toán nâng cao về dấu hiệu chia hết toán 6
Phần 3. Dạng toán trong đề thi tuyển chọn học sinh giỏi
Phần cuối: Hướng dẫn cách giải chi tiết các bài toán trên

Bài tập dấu hiệu chia hết toán 6 nâng cao
Bài tập dấu hiệu chia hết toán 6 nâng cao
Bài tập dấu hiệu chia hết toán 6 nâng cao
Bài tập dấu hiệu chia hết toán 6 nâng cao
Bài tập dấu hiệu chia hết toán 6 nâng cao
Bài tập dấu hiệu chia hết toán 6 nâng cao
4.6/5 - (47 bình chọn)

Trả lời