Bảng Xếp Hạng Tuần

Có tất cả 48 thí sinh tham gia.
20 thí sinh đạt điểm xếp hạng. (*)
(*) Chỉ những thí sinh đạt trên 50% mới được xếp hạng.
Top 1 AnhPham1999
Xếp HạngThí SinhĐiểm ThiThời GianNgày ThiCoin Thưởng
1AnhPham199983.303:432022-08-03 03:06:08 5000
2kiendepzai0283.306:132022-09-15 09:17:44 2000
3top_learn_0179.204:102022-07-21 10:59:51 2000
4PhuongVoDich09070.807:162022-09-20 10:10:41 2000
5Lê Đức Huy70.807:472022-12-18 09:26:07 2000
6alan0970.808:322022-11-09 08:37:10 2000
7BongGon93470.810:002022-12-05 05:51:43 2000
8Nguyễn Hạnh70.810:012022-08-03 03:25:37 2000
966.7%66.709:542022-10-30 09:27:47 2000
10Minhanh66.710:042023-03-17 07:21:39 100
11Khoa đẹp trai62.508:272023-02-19 09:47:44 100
12HanhPV200658.307:302022-09-10 09:41:45 100
13mediumsizebangtheory58.310:042023-02-13 05:18:36 100
14PhuongDD00854.205:392022-09-07 04:17:53 100
15THCSML45.807:502022-12-29 03:22:31 100
16Phuc45.810:012022-12-04 09:44:48 100
17hello41.707:332022-12-05 08:33:19 100
18PhuongNT2141.710:012022-09-04 10:44:51 100
19Nhiennha37.508:142022-10-29 11:25:15 100
20@phgb37.509:492022-11-11 08:55:47 100
(*) Không phải thành viên của Luyện Thi Nhanh sẽ không được tính LTNcoins thưởng.
(*) Coin thưởng sẽ được cộng vào tài khoản User sau mỗi cuộc thi. Coin LTN các bạn có thể đổi sang tiền mặt và rút về ví Momo, Viettel Pay, đổi quà tặng ... Xem chi tiết tại Coin LTN là gì?
(*) Chúc mừng các thành viên đã nhận giải tuần thi IQ 10-07-2022, Lượng LTNCoin sẽ được chuyển vào tài khoản của các bạn. Các bạn có thể xem lượng coin nhận được ở trang cá nhân. Bài Thi IQ sẽ tiếp tục được diễn ra cho tới khi có thành viên đạt số điểm tuyệt đối, xin mời các bạn tiếp tục tham gia.