Dạng toán Giải phương trình lớp 8 nâng cao – Tiết 3

Dạng Toán Giải Phương Trình Lớp 8 Nâng Cao Tiết 3 – Dạng toán Giải Phương Trình có chứa ẩn ở mẫu lớp 8 nâng cao, đây là dạng phương trình số 2 mà chúng ta sẽ học trong chuỗi các dạng toán về giải phương trình nâng cao lớp 8.

Chuyên đề về Các dạng toán phương trình ax + b = 0 chúng ta sẽ được học:

Trong tiết học này, chúng ta sẽ cùng làm quen với những bài toán hay gặp nhất cho các bạn, quen thuộc và là các bài toán hay gặp trong các đề thi 15 phút, đề thi 1 tiết. Sau tiết học này, các em sẽ rèn luyện được các kiến thức về:
Phân tích đa thức thành nhân
Tìm tập xác định (TXĐ) của bài toán vô cùng quan trọng.
Các bước để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Cách đặt ẩn phụ để giải các phương trình có mẫu số phức tạp
Tư duy và hướng giải các bài toán nâng cao khác.Tóm tắt nội dung tiết số 3:
Dạng toán: Giải phương trình chứa ẩn mẫu thức lớp 8 nâng cao
Thời gian: 45 phút
Bài tập: 10 bài
Độ khó: Khá – Giỏi
Mức độ: Quan trọng

Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao
Dạng toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu số lớp 8 nâng cao

TỔNG KẾT:
Sau tiết 3 này, các em cần nắm được các nội dung quan trọng nhất sau:
– Luôn cần tìm tập xác định và so sánh kết quả với tập xác định của phương trình.
– Cách tính nhẩm nghiệm của một số phương trình cơ bản để giúp giảm thời gian làm bài.
– Tư duy và phương pháp giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu lớp 8 nâng cao.

Các bạn và các em xem tiếp các phần tiếp theo trong chuyên đề các dạng toán giải phương trình lớp 8 nâng cao:

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời