Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 – 2014

Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 – 2014 được thực hiện bởi Luyện Thi Nhanh. Nhằm giúp các em ôn tập để đạt kết quả tốt nhất trước khi thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy, Luyện Thi Nhanh sẽ hướng dẫn giải chi tiết từng dạng bài trong đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013-2014. Để xem đáp án đề thi toán các năm khác của trường Cầu Giấy, các em vào chuyên mục Trường THCS Cầu Giấy để xem danh sách các bài thi. Ngoài ra, các em có thể ôn luyện thêm các đề thi toán vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh, đề thi toán vào lớp 6 trường Amsterdam … sẽ giúp cho tư duy và tiếp cận với rất nhiều dạng toán hay lớp 5.

Đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 – 2014 gồm gồm 10 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận:
Câu 1: suy luận
Câu 2: tư duy
Câu 3: diện tích hình tam giác
Câu 4: diện tích hình tròn, hình tam giác
Câu 5: quan hệ giữa các chữ số, tư duy
Câu 6: quan hệ giữa các chữ số, tư duy
Câu 7: dấu hiệu chia hết của các số, phép chia có dư
Câu 8: bài toán tính tuổi
Câu 9: rút gọn phân số
Câu 10: tư duy
Bài 1: Thực hiện phép tính và tìm x
Bài 2: Thực hiện với số thập phân
Bài 3: Diện tích hình tam giác và hình chữ nhật
Bài 4: Suy luận logic

Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014
Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2013 - 2014

Xem thêm đề thi toán vào lớp 6 Trường Cầu Giấy

Đáp án đề thi toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2012 – 2013

3.1/5 - (203 bình chọn)

Trả lời

Có tất cả 4 bình Luận