Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ – Mã đề 501

Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng dạng toán. Chuyên đề “Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ” là phần nội dung mà Luyện Thi Nhanh mong muốn ôn tập lại kiến thức bằng cách thực hành làm các dạng toán trong chương trình toán lớp 5 từ cơ bản tới nâng cao. Trong đề thi sẽ có đầy đủ các dạng bài từ dễ tới rất khó để phân loại học sinh. Tài liệu bao gồm đề thi và hướng dẫn giải chi tiết từng dạng bài, mỗi bài có thể có nhiều cách giải được trình bày, các em hãy chọn cách phù hợp và dễ hiểu nhất với mình để làm nhé.

Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ số: 501
Mức độ phù hợp: HS Trung Bình – Khá
Kiến thức: Bao phủ toàn bộ chương trình toán lớp 5 (Sẽ có nhiều bài toán các em chưa được học có thể nằm trong chương trình toán 5 nâng cao, vậy nên các em tham khảo thêm phần hướng dẫn giải chi tiết để học thêm dạng toán mới nhé.)
Thời gian: 60 phút
Chuyên đề: Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ

Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ
Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ
Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ
Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ
Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ
Đề ôn thi toán lớp 5 cuối kỳ

Trả lời