[Hỗ trợ] Một số bài toán tổng hợp lớp 5

Một số bài toán tổng hợp lớp 5 do các em học sinh và phụ huynh gửi về cho Luyện Thi Nhanh. Hầu hết các bài toán các em gửi về đều là các bài toán hay, có mức độ thường là dành cho học sinh Khá – Giỏi nên Luyện Thi Nhanh sẽ chọn lọc các bài tập mới để đăng tải cho các bạn khác cùng tham khảo nhé.

Trong phần hỗ trợ lần này bao gồm các bài tập sau:
Bài 1. Hai ô tô đi từ A đến B. Xe thứ nhất đi hết 1 giờ 30 phút, Xe thứ hai đi hết 1
giờ 45 phút. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe và quãng đường AB, biết trong một phút cả hai xe đã đi được 1560m.

Bài 2. Cho tam giác ABC có diện tích là 150 cm2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B)
5cm thì diện tích sẽ tăng thêm 37.5 cm2. Tính chiều dài đáy BC của hình tam giác?

Bài 3. Biết 5 gói kẹo và 3 gói bánh cân nặng 3,5 Kg. 7 gói kẹo và 3 gói bánh cân
nặng 4,3 kg. Hỏi mỗi gói kẹo và mỗi gói bánh cân nặng bao nhiêu kg?

Bài 4. Một vườn hoa có chiều dài hơn chiều rộng 20m. Biết rằng chiều dài gấp đôi
chiều rộng. Em hãy tìm chu vi và diện tích vườn hoa đó?

Bài 5. Hiệu của hai số bằng 33, số thứ nhất bằng 8/5 số thứ hai. Tìm hai số đó?

Bài 6. Hình thang ABCD có 2 đường chéo cắt nhau tại O. Diện tích OAB bằng 4,
diện tích OCD bằng 16. Tính diện tích hình thang ABCD?

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5

3.7/5 - (3 bình chọn)

Trả lời