Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội 2019

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019 – 2020 có đáp án. Đây là một bộ đề để các em tham khảo khi chuẩn bị thi vào trường Amsterdam. Chú ý rằng Tiếng Anh sẽ là môn chủ yếu về học và học như kiến thức về từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp … ít liên quan về Logic. Chính vì lý do này mà Luyện Thi Nhanh sẽ không đưa lên nhiều đề thi về Tiếng Anh, chỉ đưa lên một vài đề để các bạn và các em tham khảo thôi nhé.

Sau khi làm xong đề thi bên dưới, các em có thể vào Đáp án đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019 để so sánh kết quả mình vừa làm nhé. Chúc các em ôn và thi thật tốt.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội năm học 2019
4.8/5 - (6 bình chọn)

Trả lời