Dạng bài toán chuyển động đều – toán lớp 5

Toán chuyển động đều là một dạng toán hay trong các bài toán lớp 5. Học xong bài nay các em có thể áp dụng vào thực tế để tính vận tốc đi lại, quãng đường đi được hoặc thời gian cần để đi tới một vị trí xác định. Để có thể nắm chắc bài và hiểu thêm về chuyển động đều, các em kết hợp xem thêm các bài giảng nâng cao tiếp theo sau bài giảng này nhé.

Chú ý chuyển động đang được đề cập tới ở chương trình lớp 5 là chuyển động đều. Ngoài thực tế rất ít chuyển động có thể là chuyển động đều. Và chuyển động còn phải phụ thuộc vào 1 số yếu tố khác lên lớp cao hơn chúng ta sẽ bàn về vấn đề này tiếp. Khi tham khảo bài giảng, có bất kỳ vấn đề gì còn chưa rõ, các em vui lòng để lại tin nhắn hoặc liên hệ qua các kênh của Luyện Thi Nhanh nhé.

Một số ví dụ về chuyển động đều: chuyển động của đu quay, chuyển động của kim đồng hồ, hoặc chuyển động của trái đất quay quanh mặt trời …

Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
Các bài toán chuyển động đều - toán lớp 5 nâng cao tiết 1
4.6/5 - (33 bình chọn)

Trả lời