Dạng toán Phân Thức Hữu Tỉ nâng cao lớp 8 – Tiết 1

Dạng toán về Phân Thức Hữu Tỉ nâng cao trong chương trình Toán Lớp 8. Về cơ bản, lý thuyết chung cũng như cách giải dạng Toán về Phân Thức Hữu Tỉ lớp 8 là như nhau trong chương trình cơ bản cũng như nâng cao. Tuy nhiên, nâng cao ở đây là các dạng bài tập nâng cao và các dạng toán nâng cao lại có thể kết hợp lại với nhau. Các em chú ý theo dõi hết các tiết học về dạng toán này trên Luyện Thi Nhanh nhé.

Nhắc lại một chút về nội dung bài trước, chúng ta đã được học các nội dung về:

  1. Lý thuyết Các dạng toán nhân đa thức với đa thức lớp 8
  2. Bài tập nâng cao toán nhân đa thức với đơn/đa thức lớp 8
  3. Lý thuyết các dạng toán chia đa thức lớp 8
  4. 11 bài tập chia đa thức một biến đã sắp xếp lớp 8 nâng cao
  5. Bài tập nâng cao phân tích đa thức thành nhân tử

Trong quá trình theo dõi tài liệu, Có một số phần Luyện Thi Nhanh sẽ chỉ dừng lại ở hướng dẫn cơ bản và đáp án bài toán, vì vậy còn bài nào chưa làm được, các em có thể để lại comments / nhận xét ở bên dưới để nhận hướng dẫn nhé.

Nội dung tiết 1 dạng toán đa thức hữu tỉ

  1. Tổng hợp các dạng toán về đa thức hữu tỉ
  2. Hướng dẫn giải và đáp án của các bài toán
  3. Tổng kết tiết học

Lý thuyết dạng toán đa thức hữu tỷ

A. LÝ THUYẾT
Các dạng toán về PHÂN THỨC HỮU TỈ nâng cao lớp 8

DẠNG 1. Tìm các giá trị thích hợp của các biến trong các phân thức hữu tỉ:
Những giá trị thích hợp cuả biến là những giá trị của biến số (x,y,a,b..) làm cho mẫu số khác 0.

DẠNG 2.Phân tích phân thức hữu tỉ thành tổng của hai phân thức mà mẫu thức là các nhị thức bậc nhất.
Phương pháp chung:
Bước 1:Tìm các giá trị thích hợp của các biến trong các phân thức hữu tỉ.
Bước 2:Phân tích mẫu thức thành tích các nhị thức bậc nhất.
Bước 3:Biểu diễn phân thức về dạng: P(x)/Q(x) =A/(ax+b)+B/(cx+d)
Bước 4:Đồng nhất các hệ số,để tìm A,B.
Bước 5:Kết luận.

DẠNG 3.Tính số trị của phân thức hữu tỉ:hãy rút gọn trước khi thay giá trị của biến số để tính giá trị của phân thức.
Bước 1:Tìm các giá trị thích hợp của các biến trong các phân thức hữu tỉ.
Bước 2: Quy đồng các mẫu thức.
Bước 3:Phân tích tử thức thành nhân tử.
Bước 4:Lược bỏ các nhân tử chung.
Bước 5:Thay giá trị của chữ bằng số đã cho.
Bước 6:Kết luận.

DẠNG 4.Rút gọn các phân thức hữu tỉ.
Bước 1:Tìm các giá trị thích hợp của các biến trong các phân thức hữu tỉ.
Bước 2:Qui đồng các mẫu thức.
Bước 3:Phân tích tử thức thành nhân tử.
Bước 4:Lược bỏ các nhân tử chung
Bước 5:Kết luận

DẠNG 5.Chứng minh đẳng thức.
Phương pháp chung:
Bước 1:Tìm các giá trị thích hợp của các biến trong các phân thức hữu tỉ.
Bước 2:Quy đồng các mẫu thức
Bước 3:Phân tích tử thức thành nhân tử
Bước 4:Loại bỏ các nhân tử chung
Bước 5:Biến đổi vế phức tạp về thành vế đơn giản.
Bước 6:Kết luận

DẠNG 6.Tìm các giá trị của x để phân thức có giá trị nguyên.
DẠNG 7.Bài toán tổng hợp.

Đa thức hữu tỷ lớp 8 nâng cao tiết 1
Đa thức hữu tỉ lớp 8 nâng cao tiết 1
Đa thức hữu tỉ lớp 8 nâng cao tiết 1
Đa thức hữu tỷ lớp 8 nâng cao tiết 1
Đa thức hữu tỉ lớp 8 nâng cao tiết 1
Đa thức hữu tỉ lớp 8 nâng cao tiết 1
Đa thức hữu tỉ lớp 8 nâng cao tiết 1
Đa thức hữu tỉ lớp 8 nâng cao tiết 1
Đa thức hữu tỉ lớp 8 nâng cao tiết 1
Đa thức hữu tỉ lớp 8 nâng cao tiết 1

Xem tiếp tiết 2 tại: 14 bài toán về Phân Thức Hữu Tỉ

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời