Công thức tính số số hạng và tổng của một dãy.

Công thức tính số số hạng của một dãy số :

( Số Cuối + Số Đầu) : Số Đầu +  Đơn vị khoảng cách

Công thức tính tổng một dãy số :

[(Số Đầu + Số Cuối) * Số Cuối] : 2

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Bài Viết Được Xem Nhiều

Sorry. No data so far.