[TramNH] Trợ Giúp Toán 8

câu 1:

2x+4=0

câu 2:

12x+34-3x=12x+7-9

câu 3:

12x+7-5-9x=0

câu 4:

một xe đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. lúc về vận tốc xe giảm đi ít hơn lúc đi 10km/h. Tổng thời gian đu lẫn về là 4h30p. Tính quãng đường AB

câu 5

78x-9+67x=0

câu 6:

2x-9      3x+8         9x+3

____  +  ____    =    ______

x+1       x-1             x²-1

câu 7:

(x-1)(x+1)=0

câu 8:

(2x+8)(8x-4)(12x-6)=0

câu 9:

2x+18=0

câu 10:

10x-5=0

Bài viết hữu ích cho bạn không?

Trả lời