Phương pháp khử toán lớp 5 (tiết 2)

Phương pháp khử toán lớp 5 (Tiết 2). Để tìm hiểu về hướng dẫn cách giải và thế nào là phương pháp khử, các em nên tham khảo bài viết phương pháp khử toán lớp 5 (tiết 1) trước. Ở phần 2 và các phần tiếp theo sẽ chủ yếu là bài toán giải bằng phương pháp khử để các em vận dụng kiến thức áp dụng thành thạo. Các em vận dụng và làm thực hành càng nhiều càng tốt, cho tới khi thuần thục để đạt được kết quả tốt nhất trong các kỳ thi sắp tới nhé.

Các em chú ý kết hợp theo dõi các phương pháp giải toán khác được trình bày đầy đủ trên website Luyện Thi Nhanh. khi gặp vấn đề hoặc khó khăn cần hỗ trợ, các em hãy liên hệ qua các kênh của Luyện Thi Nhanh nhé.

Bài 1: 3 lọ mực đỏ và 2 lọ mực xanh giá 23000 đồng. 2 lọ mực đỏ và 3 lọ mực xanh giá 22000 đồng. Tìm giá tiền của một lọ mực mỗi loại?
Bài 2: 5 bút chì màu và 3 bút chì đen giá 5100 đồng. Biết giá tiền 5 bút chì màu đắt hơn 2 bút chì đen là 1600 đồng. Tìm giá tiền một bút chì mỗi loại.
Bài 3: 5l nước mắm loại 1 và 4l nước mắm loại II giá tất cả là 184000 đồng. Nếu mua 10l nước mắm loại I và 12l nước mắm loại II phải trả 43200 đồng. Tìm giá tiền 1l nước mắm mỗi loại.
Bài 4: Ba bạn Hà, Nam, Ninh mua nhãn vở. Biết Hà và Nam mua 27 cái, Nam và Ninh mua 30 cái. Ninh và Hà mua 33 cái. Hỏi mỗi người mua bao nhiêu nhãn vở?
Bài 5: An mua hai hộp xà phòng và 1m vải hết 65000 đồng. Bình mua 1 hộp xà phòng và 1 m lụa hết 95000 đồng. Biết giá 1m gấp ba lần 1m vải. Tìm giá tiền 1 hộp xà phòng, 1m vải và 1m lụa?

1.5/5 - (78 bình chọn)

Trả lời

Có tất cả 2 bình Luận