Logo trường Lương Thế Vinh Hà nội
  • Trọn bộ Hướng dẫn giải chi tiết đề thi môn Toán vào lớp 6 Lương Thế Vinh Hà Nội
  • Năm học: Từ 2005 Đến 2020
  • Thời gian:18/04/2021 - 30/04/2021
200.000 đ300.000 đ
Logo trường chuyên Amsterdam Hà nội
  • Trọn bộ Hướng dẫn giải chi tiết đề thi môn Toán vào lớp 6 Amsterdam Hà Nội
  • Năm học: Từ 2005 Đến 2020
  • Thời gian:18/04/2021 - 30/04/2021
300.000 đ350.000 đ

Đáp án đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh 2004 – 2005

Đáp án đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh 2004 – 2005. Hướng dẫn giải chi tiết từng dạng bài ôn luyện thi vào trường Lương Thế Vinh Hà Nội.

Trả lời