Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án – LTN006

Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án – MS LTN006

  • Thời gian thực hiện: 45 phút
  • Kiến thức: Lớp 6
  • Phù hợp: Khá, Giỏi, ôn tập kiến thức
  • Đáp án: Đã đăng tải
  • Điểm đạt: 7 điểm

Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các dạng toán lớp 6 được thực hiện bởi Luyện Thi Nhanh. Mã đề thi toán nâng cao lớp 6 – LTN006. Trong bài này, các em sẽ cần có những kiến thức gì để có thể giải được các bài toán? Nội dung sẽ bao quát toàn bộ chương trình toán lớp 6 mà các em đã được học bao gồm các phần về bài toán về số nguyên lớp 6, bài toán so sánh lớp 6, các dạng toán về chứng minh lớp 6, dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9,11 và cuối cùng là kiến thức về hình học.

Tham khảo các đề thi về toán lớp 6 khác tại Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án – rất nhiều kiến thức hay để các em vừa học vừa thực hành, lại có đáp án hướng dẫn giải chi tiết để phụ huynh có thể hướng dẫn các em học tại nhà luôn nhé.

Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án
Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án
Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án
Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án
Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án
Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án
Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án
Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án
Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án
Đề thi toán nâng cao lớp 6 có đáp án
4.8/5 - (25 bình chọn)

Trả lời

Có tất cả 10 bình Luận