Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao – Tiết 1

Chuyên đề tính giá trị biểu thức lớp 8 Nâng Cao. Chương trình toán lớp 8 là một trong những chương trình trọng điểm, rất quan trọng, rất nhiều các dạng toán hay và vận dụng phát triển tư duy cực kì tốt. Trong tiết 1 của dạng toán hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang học về dạng toán hay gặp nhất trong các đề thi của các em: Dạng toán tính giá trị biểu thức lớp 8, nhưng ở một level khác nhé.

Các dạng toán quan trọng khác trong chương trình lớp 8:
Tiết 1 – 4: Phân tích đa thức thành nhân tử
Tiết 1: Rút Gọn Biểu Thức Lớp 8 – Tiết 1
Tiết 2: Rút Gọn Biểu Thức Lớp 8 – Tiết_2
Ôn Tập: Rút Gọn Biểu Thức Toán Lớp 8 – Ôn tập tiết 1
Tiết 1: Tìm x để biểu thức nguyên Lớp 8

Trong tiết 1 buổi hôm nay, chúng ta sẽ cần học và nắm được dạng bài và cách giải các dạng bài toán về tính giá trị biểu thức lớp 8. Chi tiết buổi học:
1. dạng toán Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao
2. Tiết học: số 1
3. Thời lượng: 30 phút
4. Số lượng bài: 6 bài
5. Mức độ: TB – Khá – Giỏi

Cấu trúc tiết học:
1. Danh sách các bài sẽ học
2. Hướng dẫn và đáp án
3. Tổng kết tiết học

1. Danh sách các bài toán sẽ học

Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao tiết 1

2. Hướng dẫn giải chi tiết và đáp án

Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao tiết 1Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao tiết 1Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao tiết 1Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao tiết 1Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao tiết 1Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao tiết 1Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao tiết 1

3. Tổng kết nội dung

Qua bài hôm nay, các em cần ghi nhớ được cách nhận biết các dạng bài toán liên quan về Tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao – Cách giải chi tiết của các dạng bài toán tính giá trị biểu thức lớp 8 – Đặc biệt các em phải xác định được các hướng để xử lý bài toán nhé. Ví dụ bài toán mà bình phương thì có những cách nào; bài toán cho nhiều biểu thức làm như nào; bài toán mà bậc cao sẽ làm như nào … Các em chú ý các tiết tiếp theo để áp dụng giải những bài toán về Tính giá trị biểu thức nâng cao hơn.

4.4/5 - (5 bình chọn)

Trả lời